DHL stosuje wzmożone środki ostrożności w związku z pandemią koronawirusa

Opublikowane w dniu 16.03.2020r.

Nasz Partner Strategiczny, firma DHL, przekazał nam komunikat o zastosowaniu specjalnych środków bezpieczeństwa:

Szanowni Państwo,

w związku z rozwojem sytuacji dotyczącej zagrożenia związanego z koronawirusem w Polsce, DHL Parcel stosuje wzmożone środki ostrożności we wszystkich obszarach swojej działalności. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników.

Chcemy Państwa zapewnić, że:

- Mamy opracowane precyzyjne plany awaryjne oraz procedury postępowania w wyjątkowych sytuacjach. Dzięki temu w znacznym stopniu uniezależniliśmy się operacyjnie od czynników zewnętrznych.

- Do tej pory podjęliśmy szereg działań prewencyjnych dedykowanych bezpieczeństwu naszych pracowników m.in. dostosowaliśmy organizację pracy do nowej sytuacji, wyposażyliśmy wszystkie jednostki w kraju w środki dezynfekujące, a także termometry bezdotykowe. Prowadzimy także szeroką kampanię edukacyjną skierowaną do wszystkich pracowników.

- Posiadamy mocną sieć obiektów operacyjnych, które pokrywają terytorialnie całą Polskę. W przypadku, gdyby zaszła potrzeba awaryjnego wyłączenia z procesu operacyjnego wybranej jednostki, każdy z obiektów jest dostosowany do przejęcia w takiej sytuacji obsługi dodatkowych przesyłek.

- Nasi kurierzy otrzymali także szczegółowe instrukcje dotyczące zachowania wzmożonych środków ostrożności w obecnej sytuacji. Wśród nich jest m.in. ograniczenie kontaktu fizycznego np. poprzez niepodawanie dłoni na przywitanie. Kurierzy są także zobligowani do informowania o powrocie zza granicy.

Chcielibyśmy zachęcić Państwa do zwracania szczególnej uwagi na poprawność i kompletność danych kontaktowych odbiorców przesyłek (tj. adresu e-mail i numeru telefonu), jakie Państwo przekazują, wraz z danymi o przesyłce. Są one niezbędne, abyśmy mogli udostępnić Państwa odbiorcom usługę przekierowania przesyłki tak, aby mieli oni możliwość odebrać paczkę w dogodnym miejscu i czasie - od kuriera lub w punkcie DHL.

Jesteśmy przekonani, że zrozumiecie Państwo potrzebę zachowania wzmożonej ostrożności. Wszelkie działania prewencyjne, jakie podejmujemy, mają na celu ochronę zdrowia maksymalne ograniczenie ryzyka, związanego z obecną sytuacją. Zapewniamy, że na bieżąco monitorujemy oficjalne komunikaty Ministerstwa Zdrowia, WHO oraz Głównego Inspektora Sanitarnego i podejmujemy stosowne działania. Obecnie pracujemy tak, jak dotychczas. O wszelkich ewentualnych zmianach organizacyjnych, będą Państwo informowani na bieżąco.

Zobacz też: