Poczta Polska wprowadza nowe zasady dostarczania listów poleconych

Opublikowane w dniu 23.04.2020r.

Nowe zasady w Poczcie Polskiej!

Wraz ze zmianami zapisów w Prawie pocztowym, Poczta Polska od 22 kwietnia wprowadziła nowe zasady dotyczące dostarczania listów poleconych oraz paczek pocztowych i przesyłek kurierskich.

Listy polecone będą dostarczane bezpośrednio do skrzynki pocztowej adresata, dla paczek i przesyłek kurierskich zawieszono obowiązek uzyskania pokwitowania odbioru przesyłki. Wprowadzone zmiany nie dotyczą przesyłek wysłanych do ani wysyłanych przez sądy, prokuraturę i inne organy ścigania oraz komornika sądowego.

Zmiany w świadczeniu usług mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz klientów, stanowią odpowiedź na zmiany zapisów w Prawie pocztowym spowodowane wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Zobacz też: